Privacyverklaring

Skin & Laser Support is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens
info@skinlasersupport.nl
Tel.: +31 (0)621872833 

Persoonsgegevens die Skin & Laser Support verwerkt
Skin & Laser Support respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Skin & Laser Support verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, akkoord hebt gegeven opgenomen te worden in onze database en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Skin & Laser Support verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres 
 • Cv
 • Huidige werkgever
 • LinkedIn gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij er toestemming is van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@skinlasersupport.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Skin & Laser Support verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of mailen indien dit noodzakelijk is om mijn dienst uit te voeren
 • Het afhandelen van jouw betaling 
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten
 • Het aanvragen van accreditatiepunten

Skin & Laser Support neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Skin & Laser Support gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics en WordPress. Als bezoekers reacties achterlaten op de site of contact opnemen via het contactformulier, verzamelt Skin & Laser Support de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent om spamopsporing te helpen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Skin & Laser Support bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hieronder vallen de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Cv
 • Huidige werkgever
 • LinkedIn gegevens
 • IP-adressen
 • Facturen

Delen van persoonsgegevens met derden
Skin & Laser Support verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst/ verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Skin & Laser Support blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Skin & Laser Support gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.
Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan de website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt gebruikt. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van jouw computer, overgebracht naar een door Google opgeslagen server. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.
Je treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Skin & Laser Support te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Skin & Laser Support heeft hier geen invloed op.
Skin & Laser Support heeft Google geen toestemming gegeven om via www.skinlasersupport.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van Social Media (Social Media cookie)
Met deze cookie is het mogelijk om sociale media pagina’s te ‘liken’. Deze button werkt door middel van code die van het sociale media kanaal zelf afkomstig is.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonlijke gegevens door Skin & Laser Support en kom je er met mij niet uit? Dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Datalek melding Per 1 januari 2016 ben ik verplicht om bij datalekken melding te maken bij de Autoriteit persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zal ik mijn klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Skin & Laser Support. Je kunt bij mij een verzoek indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@skinlasersupport.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Binnen vier weken zal ik op je verzoek reageren.

Skin & Laser Support wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Skin & Laser Support neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@skinlasersupport.nl.